Skattefri kostgodtgjørelse på reiser uten overnatting

Kan reisen klassifiseres som en «yrkesreise» etter skattereglene, kan man også motta skattefri kostgodtgjørelse på reiser uten overnatting.

Publisert:

Dette fremgår av en kunngjøring utgitt av Skattedirektoratet. Den nye forståelsen skal få virkning fra og med 1. november 2017.

Kunngjøringen er sjeldent vanskelig skrevet og reiser flere spørsmål om hva direktoratet egentlig har ment. Vi forventer at det kommer mer praktiske avklaringer fra Skattedirektoratet, bl.a. i Skatte-ABC.

Yrkesreise

Fram til nå har man kunnet legge til grunn at dersom man har rett til kostgodtgjørelse etter særavtalen for reiser i staten, har denne også vært skattefri. Fra 1. november skal retten til å motta skattefri kostgodtgjørelse i utgangspunktet knyttes opp til om reisen skal anses som yrkesreise etter skattereglene, jf. Finansdepartementets skatteforskrift (FSFIN) § 6-44 B.

At retten til skattefri kostgodtgjørelse knyttes opp mot at man er på yrkesreise etter skattereglene innebærer bl.a. at man kan få trekk- og skattefri kostgodtgjørelse på dagsreiser, selv om reisen utføres på regelmessig basis, f.eks. at man reiser til et avdelingskontor i en annen by for å arbeide to av ukens fem arbeidsdager.

Unntak

At adgangen til å motta trekk- og skattefri kostgodtgjørelse knyttes opp mot det skattemessige «yrkesreise»-begrepet skal imidlertid ikke gjelde ubetinget. Skattedirektoratet trekker fram følgende eksempler på reiser som likevel ikke gir rett til trekk- og skattefri kostgodtgjørelse:

  • Skattytere som utfører arbeid på såkalt «mobilt arbeidssted» (f.eks. togpersonell, flybesetning og sjåfører) kan ikke motta skattefri kostgodtgjørelse. Slik har det alltid vært. Vi leser kunngjøringen slik at også andre som har reise som del av sitt ordinære arbeid (f.eks. selgere) ikke lenger kan motta skattefri kostgodtgjørelse.
  • Regnes reisen som en yrkesreise fordi man har behov for å frakte arbeidsutstyr med bil, jf. FSFIN § 6-44-13 bokstav f, kan man ikke motta skattefri kostgodtgjørelse.