Skattefunn skal ikke avskjæres for kriserammede foretak for 2018

I et brev til Skattedirektoratet skriver Finansdepartementet at de ikke har noe å innvende mot at Skatteetaten unnlater å ta opp spørsmålet om Skattefunn for kriserammet virksomhet for skattleggingsperioden 2018.

Publisert:

Dette betyr at Skattefunn likevel ikke vil bli avskåret for foretak som oppfyller vilkårene for å regnes som «kriserammet» etter EU-forordningen for inntektsåret 2018. Skattefunnskjemaet (RF-1053) kan dermed sendes inn også for disse foretakene.

Vi mener denne utsettelsen er fornuftig og at det vil gi foretak regnet som "kriserammet" tid til å eventuelt gjøre nødvendige endringer. Hvordan praktiseringen blir for 2019 er ikke avklart og vi vil følge dette tett de kommende måneder.