Finansministeren varsler snarlig avklaring om utsatte frister i årsoppgjøret

Finansminister Jan Tore Sanner skriver i et brev til stortingsrepresentant Hans Andreas Limi (FrP) at han snarlig vil ta stilling til utsettelse av fristene i årsoppgjøret.

Publisert:

I svaret, som ble sendt 19. mars, skriver finansministeren:

Vi har mottatt henvendelser fra blant annet Den norske Revisorforening og Regnskap Norge med anmodning om at det blir gitt tilsvarende utsettelser i 2021. Anmodningen om fristutsettelser er også i år begrunnet med koronaviruspandemien. Foreningene viser særlig til at hovedtyngden av revisorenes og regnskapsførernes arbeid med bekreftelser av søknader i kompensasjonsordningene skal gjennomføres i første halvår i år.
Jeg har merket meg innspillene fra blant annet Revisorforeningen og Regnskap Norge. Spørsmålet om å utsette fristene er til vurdering i departementet, og jeg vil snarlig ta stilling til eventuelle fristutsettelser på området i 2021.