Statens satser for 2020 er ikke klare

Det er ikke oppnådd enighet særavtalene for reiser. Satsene for kost og losji for 2019 videreføres derfor inntil videre mens forhandlingene pågår

Publisert:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene er i forhandlinger om særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands og særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge. Særavtalene utløper 31. desember 2019.

Forhandlingene vil ikke bli ferdige før årsskiftet, men vil fortsette i januar. Partene er enige om at gjeldende særavtaler videreføres etter 31. desember 2019 mens forhandlingene pågår.

Skattedirektoratets forskuddssatser

Skattedirektoratets satser for trekkfrie godtgjørelser til kost, losji og kjøring er imidlertid fastsatt. Det skal trekkes skatt og beregnes arbeidsgiveravgift av godtgjørelse som overstiger de trekkfrie satsene.

For 2020 er de trekkfrie satsene:

 • Bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse): kr 3,50 pr. km. (uansett kjørelengde)
 • Kostgodtgjørelse for reiser uten overnatting:
  • 6 til 12 timer: kr 200
  • Over 12 timer: kr 400
 • Kostgodtgjørelse for reiser med overnatting
  • Hotell med frokost: kr 471 pr. døgn
  • Hotell uten frokost: Kr 589 pr. døgn
  • Bolig med kokemuligheter (kun tjenestereise – ikke pendlere): kr 91 pr. døgn
  • Bolig uten kokemuligheter: kr 164 pr. døgn
  • Langtransportsjåfører: kr 300 pr. døgn

Fra og med 2020 gjelder satsene både innland og utland.