Statsbudsjett 2020 og MVA

Regjeringen fjerner 350 kroners grensen, og erstatter NRK-lisensen med finansiering over skatteseddelen.

Publisert:

Privat import av varer med lav verdi

Regjeringen foreslår å fjerne avgiftsfritaket ved import av varer med verdi under 350 kroner. Det innføres samtidig en ny forenklet registrerings- og rapporteringsordning for  utenlandske selgere eller e-handelsplattformer som selger varer til forbrukere i Norge med verdi inntil kr 3000. Den utenlandske selgeren eller e-handelsplattformen blir ansvarlig for beregning og betaling av merverdiavgiften. Samtidig foreslås det å frita varer som håndteres i ordningen for toll. Det tas sikte på at den forenklede ordningen kan innføres 1. april 2020.

Næringsmidler, det vil si mat og drikke, alkohol, tobakk og restriksjonsbelagte varer, holdes utenfor ordningen. For slike varer, skal avgifter og toll beregnes og betales ved grensepassering uavhengig av verdi allerde fra 1. januar 2020.

NRK-lisensen

Regjeringn foreslår å erstatte NRK lisensen med en finansiering over skatteseddelen. For at NRK fortsatt skal ha rett til fradrag for inngående merverdiavgift, foreslår regjeringen å beregne merverdiavgift på overføringen til NRK.