Strømstøtten: Avkorting i tilskudd til energitiltak

Tilskuddene til energitiltak ble avkortet fra 50 % til 41,8 % for å holde utbetalingene innenfor rammen for ordningen.

Publisert:

Strømstøtten (energitilskuddsordningen) er en rammestyrt ordning. Det innebærer at utmålt støtte skal avkortes dersom søkt beløp overstiger disponibel ramme. Enova har nå lagt ut informasjon om avkortingen:

Samlet søkt støtte oversteg disponibel ramme og utmålt støtte måtte derfor avkortes. Det ble mottatt søknader for 458 millioner kroner for forbruksavhengig støtte og 2 763 millioner kroner i tiltaksstøtte. I tillegg ble det søkt om 12 millioner i dekning av kostnader til revisor og regnskapsfører for godkjenning av søknaden.

Rammen for ordningen var 2 780 millioner kroner etter at Enovas administrasjonshonorar, 20 millioner, er fratrukket.

I følge forskriften skal det først avkortes i støtten til energitiltak. Dette innebar at støtten til energitiltak ble avkortet fra 50 % ned til 41,8 % støtte, dvs. 8,2 prosentpoeng (16,4 % reduksjon) i tiltaksstøtten.