Tematilsyn hvitvaskingsloven

Finanstilsynet gjennomfører et tilsyn med etterlevelsen av hvitvaskingsloven i revisjons- og regnskapsførerforetak.

Publisert:

Finanstilsynet har innhentet opplysninger fra 62 revisjons- og regnskapsførerforetak. De vil nå gjennomføre stedlig tilsyn hos 21 av disse foretakene. Finanstilsynet regner med å være ferdig med dette innen utgangen av april 2020. 

Varsel om tilsynet ble sendt ut til revisorene og regnskapsførerne i januar. Finanstilsynet har innhentet: 

  • En liste over alle kunder (revisjon, regnskapsføring, rådgivning)
  • Foretakets virksomhetsinnrettede risikovurdering
  • En fullstendig oversikt over alle foretakets hvitvaskingsrutiner og eventuelle sjekklister
  • En redegjørelse for hvilke opplæringstiltak som ble gjennomført i 2019