Tid for koordinert selskapsrapportering

Den internasjonale revisorforeningen, IFAC, ber om at standarder for finansregnskap og bærekraft blir koordinert i en samordnet standardsetter.

Publisert:

International Federation of Accountants (IFAC) foreslår at standardsettingen for bærekraftsrapportering samles sammen med IASB som setter globale standarder for finansregnskap.

En ny global standardsetter skal sørge for troverdig rapportering av ikke-finansiell informasjon

IFAC mener at dette vil svare på krav fra interessenter om konsistent, sammenlignbar, troverdig og etterprøvbar ikke-finansiell informasjon. En felles standardsetter vil redusere forvirring og manglende tillit til rapporteringen.

IFAC foreslår at IFRS-stiftelsen oppretter et International Sustainability Standards Board (ISSB) som kan bygge på de prinsippene og verktøyene som har blitt utviklet over en årrekke innenfor finansiell rapportering. ISSB skal samarbeide med IASB for å sikre samsvar mellom finansiell og ikke-finansiell rapportering.

Det er i dag en rekke organisasjoner som utgir standarder og veiledninger for bærekraftsrapportering. Ingen av disse er godt koordinert med den finansielle rapporteringen. Det gjør at bedriftenes samlede rapportering ikke dekker det behovet som brukerne av selskapsinformasjon har.

Forslaget har gjenklang både i revisjonsbransjen og næringslivet

Forslaget fra IFAC er i tråd med et forslag fra Den europeiske revisorforeningen i desember 2019 om en samordning av standardsettingen for finansiell og ikke-finansiell informasjon. 

Accountancy Europe (ACE) peker i et diskusjonsnotat på at finansiell informasjon alene ikke gir et fullstendig bilde av selskapenes virksomhet. Klimaendringer, miljøødeleggelser, sosial uro og intern-genererte immaterielle eiendeler er en del av ikke-finansiell informasjon (NFI-rapportering). For å imøtekomme behovene til interessentene, må NFI-rapporteringen være harmonisert og forbundet med den finansielle rapporteringen.

Forslagene er også i tråd med en uttalelse fra verdens største selskaper på World Economic Forum i januar 2020. Det er nå håp om at den internasjonal organisasjonen for verdipapirtilsynsmyndigheter International Organization of Securities Commissions (IOSCO) og EU-Kommisjonen skal følge opp forslagene.