Eksempel "Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer"

Revisjonskomiteen i Revisorforeningen har utarbeidet et eksempel på en attestasjonsuttalelse etter ISAE 3000 om rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer (lønnsrapporten).

Publisert:
Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.