Unntak for krav til kassasystem ved lavt kontantsalg

Når kontantsalg ikke overstiger kr 50 000 eksklusive merverdiavgift i løpet av et regnskapsår er det unntak fra kravet til kassasystem.

Publisert:

Skattedirektoratet har uttalt seg om hvordan beløpsgrensen er å forstå for virksomheter som har kontantsalg både fra fast driftssted og fra ambulerende virksomhet. Spørsmålet var hvilken omsetning som skal tas med ved vurderingen av om beløpsgrensen er passert.

Skattedirektoratet kom til at det kun er omsetningen fra det faste driftsstedet som skal regnes med når virksomheten skal vurdere om de har passert grensen på kr 50 000. Har virksomheten også ambulerende salg og salg fra ubetjente salgssteder og automater, får denne omsetningen dermed ikke betydning for om virksomheten er omfattet av kravet til kassasystem.