Unntaksregel for kriserammet virksomhet utvidet til 31.12.2021

Foretak i økonomiske vansker kan søke om Skattefunn i hele 2021, forutsatt at foretaket ikke var i økonomiske vansker ved utgangen av 2019.

Publisert:
Skattefunn.jpg

Ved bl.a. søknad om Skattefunn er det et vilkår at foretaket ikke er i økonomiske vansker, jf. forordning (EU) nr. 651/2014 (GBER). Dette gjelder bl.a. selskaper som har tapt mer enn halvparten av den tegnede kapitalen som følge av akkumulerte tap, jf. forordningens artikkel 2 pkt. 18.

I forbindelse med koronapandemien fastsatte EU/ESA en midlertidig regel om at foretak som ikke var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019, likevel kan motta støtte. Det var opprinnelig vedtatt at den midlertidige regelen skulle ha virkning til og med 30. juni 2021.

Unntaksregelen er forlenget til og med 31. desember 2021. Dette innebærer at foretak som ikke var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019, men som i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. desember 2021 har kommet i økonomiske vanskeligheter, likevel kan søke om bl.a. Skattefunn i hele 2021, forutsatt at de øvrige vilkårene er oppfylt.