Utleie via Airbnb

Utleie via Airbnb kan være merverdiavgiftspliktig.

Publisert:

Skattedirektoratet har i en uttalelse som gjaldt skatte- og avgiftsmessig behandling av kortidsutleie av to leiligheter via Airbnb, kommet til utleien kan innebære at det skal beregnes merverdiavgift. Den planlagte utleievirksomheten ble vurdert som utleie av fritidseiendom som normalt vil være merverdiavgiftspliktig.