Utredning av forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet

Finansdepartementet starter en forstudie for å avklare om det finnes forenklingsmuligheter ved reduksjon av forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet.

Publisert:

Finansdepartementet har gitt professor Hans Robert Schwencke (Handelshøyskolen BI) i oppdrag å utarbeide en juridisk forstudie om forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet.

Målet er å avklare om det er forenklingsmuligheter ved å redusere forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet. Spesielt skal forenklinger for små aksjeselskaper utredes. Finansdepartementet er opptatt av forenklinger i skatte- og avgiftsreglene, og utredningen er et ledd i dette arbeidet.

Revisorforeningen har gitt slike forenklinger høy prioritet i sine innspill til Finansdepartementet, Næringsdepartementet og Skattedirektoratet. Det er positivt at Finansdepartementet setter i gang dette arbeidet. Revisorforeningen vil støtte opp under utredningsarbeidet.