IFRS 9 for forsikringsforetak og pensjonskasser

Innføringen av IFRS 9 foreslås utsatt til 1. januar 2023.

Publisert:

IASB vedtok 17. mars utsettelse av pliktig anvendelse av IFRS 9 for forsikringsdominerte virksomheter med ytterligere to år, til 1. januar 2023. Finanstilsynet og Finansdepartementet foreslår at tilsvarende utsettelse gjøres for selskapsregnskap til forsikringsforetak og pensjonskasser i de respektive årsregnskapsforskriftene.

Videre foreslås det å gjøre to mindre endringer i årsregnskapsforskriften for banker og finansieringsforetak.