Utstederreglene på Oslo Børs

Aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs blir handlet på samme system som de andre Euronext-børsene fra 30. november. Overgangen for renteinstrumenter og derivater blir 7. desember.

Publisert:

Mange av nettsidene på oslobors.no har nå blitt flyttet til Euronext. 

Etter overgangen til det nye handelssystemet Optiq, vil nettsidene  bli en integrert del av Euronexts onlinetilbud. Dette vil bli gjort trinnvis. Fra 30. november flyttes nettsider med kursdata for aksjer, egenkapitalbevis og indekser, og fra 7. desember flyttes sidene med kursdata for obligasjoner og derivater. Sider med annet innhold vil også bli flyttet i løpet av de kommende ukene.

Målet er at du som bruker skal få et bedre tilbud enn før. Mye informasjon vil fortsatt være på norsk, og handler vil nå oppdateres i tilnærmet sanntid – ikke med 15 minutters forsinkelse som tilfellet er på oslobors.no nå. Grafen med kurshistorikk vil også utvides, fra 5 til 20 år.

Euronext har tre nettsteder:

  • Euronext.com - informasjon om selskapet, produkter og tjenester
  • Live.euronext.com - kursdata om alle børsnoterte og handlebare produkter
  • Connect - portalen for Euronext-kunder

Navigasjonen på oslobors.no vil foreløpig fortsatt fungere som før. Hvis du klikker på et menypunkt eller bruker en nettadresse for en side som har flyttet, vil vi videresende deg til riktig side på et av Euronexts nettsteder. Vi anbefaler deg å bokmerke de nye sidene, så du slipper å bli videresendt hver gang.