Vedlikeholdsordningen - kompensasjon for lovpålagt vedlikehold for foretak med driftstillatelse under lov om taubaner og lov om fornøyelsesinnretninger

Oppdatert 12.08: Innovasjon Norge åpnet for søknader i juli og har fastsatt nærmere vilkår for tilskudd, bl.a. om revisorbekreftelse. Frist for å søke er 15. september.

Publisert:

Det er etablert en kompensasjonsordning for lovpålagt vedlikehold for foretak med driftstillatelse under lov om taubaner og lov om fornøyelsesinnretninger. 

Ordningen skal bidra til at sesongbedrifter som alpinanlegg og fornøyelsesparker har midler til å finansiere lovpålagt vedlikehold som skal sikre forsvarlig drift av anleggene og ivareta de besøkendes sikkerhet. Inntektene til sesongbedrifter kommer i løpet av en kort periode, men de skal brukes til å dekke kostnader gjennom hele året.

Vedlikeholdsordningen er nært knyttet til den generelle kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall. Bare foretak som har mottatt tilskudd fra den generelle ordningen, kan søke om tilskudd. Vedlikeholdsordningen dekker andre kostnader enn den generelle ordningen. Det kan søkes om å få dekket en andel av foretakets kostander til lovpålagt vedlikehold i perioden 12. mars – 31. oktober 2020. 

Det er bevilget 250 millioner kroner til ordningen.

Du kan lese mer om vilkårene for tilskudd og innsending av søknad på nettsidene til Innovasjon Norge.

Revisorbekreftelse

Dersom det søkes om mer enn 15 000 kroner i tilskudd, skal søkerens oppstilling over foretakets kostander til lovpålagt vedlikehold i perioden bekreftes av revisor. Dersom tilskuddsmottaker ikke er revisjonspliktig, kan oppstillingen bekreftes av autorisert regnskapsfører.