Manglende SAF-T rapportering

Publisert: FAQ nr: 530

Spørsmål:

Jeg er revisor for en virksomhet der det ved revisjon av årsregnskapet for 2020 er avdekket at de ikke kan produsere SAF-T regnskapsfil. Nåværende regnskapssystem er eldre og vil ikke oppdateres med få mulighet til å produsere slike filer. Ved spørsmål har daglig leder har uttalt at de ikke planlegger å bytte regnskapssystemer for å kunne produsere SAF-T filen.

Hvordan skal dette forholdet hensyntas ved signering av næringsoppgaven og i revisjonsberetningen?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.