Faglig veiledning

Søk på deler av et ord ved å benytte * foran eller bak søkeordet. Søk på en frase ved å benytte "anførselstegn" foran og bak frasen. Du kan avgrense resultatet ved å velge emne til høyre. 

Søk i:

Ditt søk etter resulterte i 94 treff

Sorter etter: Dato | Relevans
 • Fisjonsfusjon − hvem som skal ha vederlag

  MOR AS eier D1. Deler av D1 skal fisjoneres ut til D2 som også er eid av MOR AS. Kan vederlaget utstedes til eieren av MOR AS?

  Foretaksrett 01.07.2016

 • Kapitalnedsettelse før ordinær generalforsamling

  Spørsmål 1: Kan man bruke balansen 31.12.20X0 for å vurdere om det er dekning for bunden egenkapital ved beslutning om kapitalnedsettelse i starten av 20X2? Eller må man vente til regnskapet for 20X1 er vedtatt av generalforsamlingen? Spørsmål 2: Kan man alternativt bygge på en mellombalanse?...

  Foretaksrett 06.06.2016

 • Avvikling av selskap med gjeld

  Virksomheten i et aksjeselskap har opphørt og selskapet har ingen eiendeler. Eierne ønsker å avvikle selskapet. Selskapet har en leverandørgjeld på kr 30 000. Selskapet gjør ikke opp denne gjelden, men generalforsamlingen treffer likevel beslutning om oppløsning. Beslutningen meldes Foretaksregis...

  Foretaksrett 03.06.2016

 • Avregning av lån ved kapitalnedsettelse

  Ved beregningen av utbytterammen skal det blant annet gjøres fradrag for kreditt til aksjeeier, jf. aksjeloven § 8-1 (2) første punktum. I den grad kreditten avvikles ved en avregning i utbyttet, skal det likevel ikke gjøres fradrag, jf. § 8-1 (2) annet punktum. Kan det tilsvarende avtales...

  Foretaksrett 01.06.2016

 • Lån mv til aksjeeier i annet konsernselskap

  To personer har hvert sitt heleide aksjeselskap, A AS og B AS. Selskapene eier igjen 50 % hver i Holding AS som igjen eier 100 % i Drift AS. Kan Drift AS gi lån til A AS og B AS uten begrensingen i aksjeloven § 8-7?

  Foretaksrett 09.07.2009

 • Fusjon når datterselskap eller søsterselskap har negativ egenkapital

  Kan en fusjon mellom et morselskap og et heleid datterselskap eller fusjon mellom to heleide søsterselskap gjennomføres når overdragende eller overtakende selskap har negativ egenkapital?

  Foretaksrett 08.02.2018

 • Ansvar for aksjeinnskudd - aksjekapital og overkurs

  Ved stiftelse av aksjeselskap skal det i melding til Foretaksregisteret opplyses at aksjeinnskuddene er mottatt, jf. aksjeloven § 2-18 (2) . Dette skal bekreftes av revisor. Skal aksjeinnskuddene utelukkende gjøres opp i penger, kan bekreftelsen gis av et finansforetak, en advokat eller en...

  Foretaksrett 03.03.2020

 • Avtaler med aksjeeier - vanlige avtaler for virksomheten

  AS A som driver med utleie av eiendom, har flere firmabiler. En av bilene skal skiftes ut. Selskapet tilbys kr 250 000 for bilen ved innbytte, men velger i stedet å annonsere bilen på Finn.no for kr 300 000. Ingen kjøpere melder seg, og prisen senkes til kr 270 000. Det er fortsatt ingen kjøpere,...

  Foretaksrett 17.02.2020

 • Fisjon – krav til kapitalforhøyelsen i overtakende selskap

  Nina og Therese eier Bærekraftig AS med 50 % hver. De ønsker å skille lag og planlegger en fisjon ved at Therese etablerer et nytt selskap mens Nina blir eneeier i Bærekraftig AS. Aksjekapitalen i selskapet er 200 000 kroner. Er det krav om at aksjekapitalen i hver av selskapene etter fisjonen er...

  Foretaksrett Skatt 29.09.2022

 • Tilleggsutbytte og formuesskatt

  Nina eier Eiendom AS og selskapet vedtok et tilleggsutbytte på fem millioner kroner i desember år 1. Det ble samtidig vedtatt at utbyttet først skulle utbetales i januar år 2. Utbytte ble inntektsført i skattemeldingen til Nina i år 1, men hun tok det ikke med som formue i år 1. Har Nina vurdert...

  Foretaksrett Skatt 26.05.2022