Veiledning kompensasjonsordning 2 og 3 og karantenekompensasjonsordningen

Her kan du stille spørsmål om kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall eller tapt varelager og karantenekompensasjonsordningen. Fyll ut skjemaet nedenfor så tar vi kontakt med deg.

Spør oss om kompensasjonsordningene

Dine kontaktdetaljer