500 deltakere og god stemning på DnR-konferansen

Plenumssamling om bærekraft og revisors rolle og muligheter, faglig påfyll, mingletreff og en festmiddag med forrykende show sto på dagsorden på DnR-konferansens første dag.

Publisert:
IMG_9747 (2).jpg

Revisorforeningens styreleder Mona Larsen oppfordret sine kolleger til å være åpne og se mulighetene som ligger i bærekraftsmålene. Kravene vil omfatte store som små selskaper og for oss som samfunnets tillitspersoner vil dette i økende grad være en naturlig del av samfunnsoppdraget, sa hun blant annet.

Daglig leder i møbelprodusenten Vestre, hvor bærekraft og samfunnsansvar gjennomsyrer alle ledd fra produksjon til marked, fulgte opp. Revisorer har med sin kompetanse en opplagt rolle å spille i og omstille næringslivet og bidra til det grønne skiftet.

Forrykende show under festmiddagen

IMG_0049.JPG
IMG_0037 (2).jpg
IMG_9918 (2).jpg
Styreleder Mona Larsen og adm. direktør Per Hanstad ble utfordret i revisorquiz.

Underholdningen sto Robert Stoltenberg, med flere av sine alter egos, og Heidi Gjermundsen Broch med kor og band, for. Mye latter og god stemning tydet på at det gikk rett hjem hos deltakerne.

Mange utstillere og Revisorforeningen med eget «servicetorg»

Revisorforeningens mange samarbeidspartnere stilte med stands på «flystripa» utenfor plenumssal og møterom og det rapporteres om god stemning og godt besøk.

Denne gangen stilte også Revisorforeningen med eget servicetorg. Her er det mulig å få svar fra foreningens stab på det man måtte ønske. Særlige tema var i år revisjon av små foretak, digitalisering og bærekraft.