Artikkelprisen 2021 og forelesningsprisen 2020

Artikkelprisen 2021 er tildelt advokatene Morten Fjermeros og Jon Alexander Neder for artikkelen «Planlegging ved generasjonsskifte». Pris for beste foreleser på Fagdagene 2020 er tildelt Roger Kjelløkken, PwC, for kurset «Revisjonsberetningen – riktig bruk av forbehold og presiseringer».

Publisert:

Artikkelprisen 2021

Årets artikkelpris er tildelt advokat (H) Morten Fjermeros og advokat Jon Alexander Neder for artikkelen Planlegging ved generasjonsskifte i Revisjon og Regnskap nr. 2, 2021.

Priskomiteen, som har bestått av statsautorisert revisor Rita Granlund (AIFD - Permian), statsautorisert revisor Terje Tvedt (BDO) og professor Tonny Stenheim (Universitetet i Sørøst-Norge), gir følgende begrunnelse for tildelingen:

Det er også i år mange gode artikler og artikkelserier av jevnt høy kvalitet. Artikkelen «Planlegging ved generasjonsskifte» dekker et område som er omfattende og komplisert. Den belyser forhold som må vurderes ved overføring av fast eiendom og aksjer i forbindelse med et generasjonsskifte, om det for giver oppstår skatt i forbindelse med dette og hvor stor den latente skattegjelden er for mottaker. Artikkelen er grundig og utfyllende, holder høy faglig kvalitet og har god struktur. Temaet er aktuelt for svært mange, og artikkelen er et nyttig verktøy for alle som arbeider med eller planlegger generasjonsskifter.

Foreleserpris Fagdagene 2020

Pris for beste foreleser på Fagdagene 2020 er for annet år på rad tildelt Roger Kjelløkken, PwC, for kurset «Revisjonsberetningen – riktig bruk av forbehold og presiseringer». Resultatet er basert på evalueringer fra kursdeltakerne om innhold, presentasjon, kursdokumentasjon og utbytte.

Prisutdelingen fant sted under Fagdagene 2021 som åpnet digitalt mandag 29. november. Revisorforeningen gratulerer alle prisvinnere!

Prsivinnere-2021-web.jpg
Fornøyde prisvinnere (fra venstre) statsautorisert revisor Roger Kjelløkken i PwC, advokat Morten Fjermeros, partner i Bull & Co Advokatfirma og advokat Jon Alexander Neder, utreder i Norges Høyesterett.