Artikkelprisen tildelt Barbro Bruu i PwC

Artikkelprisen tildeles forfatteren av årets beste artikkel i tidsskriftet Revisjon og Regnskap. Barbro Bruu får prisen for artikkelen “Mislighetsrisiko”.

Publisert:
Rita og Barbro (4).jpg
Priskomiteens leder, Rita Granlund, og årets artikkelprisvinner, Barbro Bruu, på Fagdagene 2019.

Priskomiteen, som har bestått av Terje Tvedt (BDO), Tonny Stenheim (Universitetet i Sørøst-Norge) og Rita Granlund (PwC), begrunner tildelingen slik: 

Artikkelen er grundig og utfyllende, holder høy faglig kvalitet, har god struktur og er lett å lese. Mange foretak rammes hvert år av misligheter. Det stilles ofte spørsmål ved om revisor har sviktet når misligheter har pågått uten at revisor har oppdaget det. Artikkelen belyser revisors rolle og ansvar for å avdekke økonomisk kriminalitet, blant annet med god bruk av eksempler hvor teorien settes inn i en praktisk sammenheng. 

Det er også i år mange gode artikler og artikkelserier av jevnt høy kvalitet. I en tid med høy endringstakt, kan revisorrollen settes på prøve. Forfatteren har på en god måte belyst et tema som ligger i kjernen av revisors profesjonsutøvelse og som er relevant i tiden.

Artikkelen "Mislighetsrisiko", som sto på trykk i Revisjon og Regnskap nr. 4 i 2019, kan du lese her

Revisorforeningen gratulerer!