Bli med på Forenklingskonferansen 2021

Tema er forenkling gjennom «smart» regulering og digitalisering og effektivisering av kommunenes tjenester overfor næringsliv og innbyggere. Konferansen er digital og arrangeres 30. september kl. 09:00-11:30. Møtelink mottas ved påmelding. Deltakelse er gratis.

Publisert:
Forenklingkonferansen_2021-1280x800_deltakere.jpg

Tidspunkt: 30. september kl. 09.00 – 11.30
Konferansen er digital. Møtelink mottas ved påmelding

Deltakelse er gratis. Meld deg på Forenklingskonferansen 2021.

Program:

Velkommen

Åpning ved Ole Erik Almlid, adm. direktør i NHO

Forenkling gjennom «smart» regulering

- Det er for stor avstand mellom ideal, realitet, ambisjon og hva som er mulig. Kunnskapsgrunnlaget for regulering må bli bedre.

Jon Christian Fløysvik Nordrum, førsteamanuensis Institutt for offentlig rett ved UiO

- Hvorfor er det slik, og hva må til for å få bedre prosesser?

Bjarne Håkon Hanssen, partner i Kruse Larsen, tidligere statsråd og stortingsrepresentant

Etter innledningen blir det en styrt diskusjon hvor også leder av Regelrådet, Sandra Riise, deltar.

Digitalisering i kommunesektoren

Aldring. Befolkningsnedgang. Krav om raskere saksbehandling. Trangere økonomi:

- Kan digitalisering hjelpe kommunene gjennom utfordringene og samtidig sikre gode digitale tjenester/fellesløsninger for næringslivet og andre brukere?

- Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, partner i Menon Economics, tidligere statsråd og stortingsrepresentant

Etter innledninger blir det en styrt diskusjon hvor Asbjørn Finstad, avdelingsdirektør Strategisk IKT og digitalisering i KS, Jan Hjelle, ekspedisjonssjef for IT og forvaltningspolitikk i Kommunal og moderniseringsdepartementet og Tone Grindland, regiondirektør i NHO, deltar.

Regelrådet

- Status og betraktninger fra Regelrådet

Sandra Riise, leder av Regelrådet

Oppsummering og avslutning

***

Forenklingskonferansen er et samarbeidsprosjekt mellom Regnskap Norge, NHO og Revisorforeningen.

Målgruppen for konferansen er politikere, forvaltning, bedrifter og andre med interesse for regelverksutvikling og -forenkling.

Logoer NHO_RN_Revisorforeningen - lang.PNG