En enklere hverdag for næringslivet - Forenklingskonferansen 2019

Det legges mye innsats i å gjøre regelverk og prosesser enklere for næringslivet. Likevel opplever mange at effektene ikke er merkbare. Hvorfor er det slik? Vi minner om konferansen 22. oktober.

Publisert:
Logo 2019 - lang.jpg

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup kommer. Han skal snakke om regjeringens digitaliseringspolitikk og bidraget den gir til forenklinger for næringslivet. Høyaktuelt blant annet som følge av at DIFI, direktoratet for forvaltning og ikt, nå skal overta ansvaret for Altinn.

astrup-nikolai-iiii.jpg
Digitaliseringsminister Nikolai Astrup kommer. Kommer du? Foto: Fotograf Sturlason/Utenriksdepartementet.

Tid: Tirsdag 22. oktober 2019 kl. 09:00 - 12:00 – registrering fra 08:30.

Sted: Næringslivets Hus (NHO), Middelthunsgate 27, Majorstua, Oslo.

Meld deg på i dag! Deltakelse er gratis. 

På årets forenklingskonferanse får du blant annet høre:

Digitalisering i et forenklingsperspektiv:

–  Regjeringens digitaliseringspolitikk – hvilket bidrag gir den til forenklinger for næringslivet?

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regelrådet:

–  Hvordan bidrar Regelrådet til at næringslivet får en enklere hverdag?

Sandra Riise, leder av Regelrådet

Næringslivsundersøkelsen 2019:

–  Hvor enkelt er det blitt? 800 ledere i små og mellomstore bedrifter gir svar

Adm. direktør Christine Lundberg Larsen, Regnskap Norge

Forenkling og digitalisering i kommunesektoren:

– Slik kan kommunene forenkle hverdagen for næringslivet

Finansbyråd Robert Steen, Oslo kommune

Adferdsøkonomi og «nudging»:

– Hvordan bidra til endret adferd uten regulering?

Professor Kjetil Bjorvatn, FAIR insight Team, NHH

Forenklingskonferansen ledes av adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Målgruppen for konferansen er politikere, forvaltning, bedrifter og andre med interesse for regelverksutvikling og -forenkling.

Forenklingskonferansen er et samarbeidsprosjekt mellom:

Logoer NHO_RN_Revisorforeningen - lang.PNG