Gratis eKurs for studentmedlemmer ut juni!

De aller fleste studenter må i år gjøre sine siste forberedelser på egen hånd og avlegge alle eksamener som elektroniske hjemmeeksamener. I tillegg vil mange oppleve at ikke all ønskelig faglitteratur er like enkelt tilgjengelig på nett. Revisorforeningen ønsker derfor i denne litt uvante og vanskelige situasjonen å gi alle studentmedlemmer en håndsrekning i eksamensforberedelsene ved å tilby alle våre eKurs gratis frem til 30. juni.

Publisert: