Hvem rekrutteres til revisjonsbransjen?

9 av 10 nyutdannede som rekrutteres til revisjonsbransjen har en mastergrad. Det viser Revisorforeningens rekrutteringsundersøkelse for 2019.

Publisert:

Frem til oktober i år ansatte de 30 største revisjonsselskapene 499 nyutdannede. 88 prosent hadde en mastergrad, og av disse hadde hele 63 prosent en master i økonomi og administrasjon. Andelen som rekrutteres med bachelor-bakgrunn har falt til 12 prosent.

Som nyutdannet menes de som i løpet av året er ansatt i revisjonsfirmaene direkte fra utdanningsinstitusjonene, det vil i hovedsak si kandidater uten tidligere arbeidserfaring i bransjen.

Fordelingen av nyansatte etter utdanningsbakgrunn i perioden 2017 – 2019 er som følger:  

Utdanningsbakgrunn 2019 2018 2017
Bachelor i revisjon og regnskap 8% 9% 12%
Bachelor i økonomi og administrasjon 4% 6% 4%
Master i revisjon og regnskap 22% 21% 19%
Master i økonomi og administrasjon 63% 63% 63%
Annen utdanning 3% 1% 2%
Totalt antall rekrutterte 499 521 435

Hvor rekrutteres det fra?

En stor andel av de nyrekrutterte kommer fra noen få studiesteder. Flest kommer fra NHH, BI og Universitetet i Agder.   

Fordelingen av nyansatte etter studiested ser slik ut (samlet, både bachelor og master):

Studiested 2019 2018 2017
Norges Handelshøyskole (NHH) 154 174 145
BI 95  89  91 
Universitetet i Agder 58 54 31
NTNU 41 32 28
Universitetet i Stavanger 31 22 15
Copenhagen Business School, Copenhagen (CBS) 24 25 33
OsloMET  14  25  14 
UiT Norges arktiske universitet  13  16  4
Norges Miljø- og biovitenskaplige universitet 13 4 0
Nord Universitet 12 26 10
Øvrig utland 9 15 13
Høgskolen i Molde 8 3 4
Høgskolen i innlandet 7 4 11
Høgskolen i Østfold 7 4 3
Andre studiesteder i Norge 7 9 16
Universitetet i Sørøst-Norge, Vestfold 5 8 7
Universitetet i Sørøst-Norge, Bø   1 10
Totalt 499 521 435