Hvem rekrutteres til revisjonsbransjen?

9 av 10 nyutdannede som rekrutteres til revisjonsbransjen har nå en mastergrad. Det viser Revisorforeningens rekrutteringsundersøkelse for 2016.

Publisert:

Frem til september i fjor ansatte de 30 største revisjonsselskapene 413 nyutdannede. 90 prosent av disse hadde en mastergrad, og hele 75 prosent en master i økonomi og administrasjon. Andelen som rekrutteres med bachelor-bakgrunn har falt til under 10 prosent.

Som nyutdannet menes de som i løpet av året er ansatt i revisjonsfirmaene direkte fra utdanningsinstitusjonene, det vil si kandidater uten tidligere arbeidserfaring i bransjen.

Fordelingen av nyansatte etter utdanningsbakgrunn i perioden 2013 – 2016 er som følger:  

Utdanningsbakgrunn 2013 2014 2015 2016
Bachelor i revisjon og regnskap 22% 11% 13% 8%
Bachelor i øknomi og administrasjon 4% 4% 4% 2%
Master i revisjon og regnskap 16% 16% 14% 15%
Master i økonomi og administrasjon 57% 65% 69% 75%
Annen utdanning 2% 2% 0% 1%
Totalt antall rekrutterte 355 386 430 413

Hvor rekrutteres det fra?

En stor andel av de nyrekrutterte kommer fra noen få studiesteder. Flest kommer fra NHH og BI, med Copenhagen Business School (CBS) i København på en god tredjeplass. 

Fordelingen av nyansatte etter studiested ser slik ut (samlet, både bachelor og master):

Studiested 2014 2015 2016
Norges Handelshøyskole (NHH) 159 174 188
Handelshøyskolen BI 73 71 65
Copenhagen Business School (CBS) 20 35 36
Universitetet i Agder 22 23 24
NTNU Trondheim 14 13 12
Universitetet i Stavanger 14 16 11
Øvrig utland (utover CBS) 14 15 11
Nord Universitetet Bodø 5 13 10
Høgskolen i Oslo & Akershus 12 10 8
UiT Campus Harstad 2 1 7
Andre studiesteder 41 61 41
Totalt 386 432 413