Julehilsen fra Karen Kvalevåg

Direktørens julehilsen er sendt medlemmene per e-post 22. desember 2021.

Publisert:

Kjære medlem

Mine seks første måneder i Revisorforeningen har vært en fantastisk, motiverende og lærerik tid. Starten på en spennende reise hvor jeg har fått anledning til å møte mange av dere, både fysisk og digitalt. På medlemsmøter, strategisamlinger i små- og store selskaper og på kurs og konferanser.

Møtene med dere har vært veldig fine opplevelse for meg. Jeg har møtt varme, imøtekommenhet, optimisme og engasjement for bransjen og foreningen. Og et sterkt ønske om å være med å løfte yrket og bransjen – som lag. Et ønske om å fortsette å levere kvalitet og tydeliggjøre og fortelle om det viktige samfunnsbidraget vi utøver hver dag for kundene og samfunnet som helhet.

Jeg føler sterkt at vi har felles forståelse av både muligheter og utfordringer for bransjen. Det er et fantastisk utgangspunkt, og det motiverer meg veldig!

Foreningens strategi for 2022-24

Vi har nå på plass foreningens strategi for 2022-24. Den er betydelig spisset inn mot færre prioriterte målsettinger, med tydelige strategiske prioriteringer direkte knyttet opp mot de prioriterte målene i strategien. Vi er allerede godt i gang med å operasjonalisere den.

Eksempler er planleggingen av en større omdømmekampanje, som rulles ut på nyåret og som skal gå over flere år, etablering av et bærekraftakademi og styrking av foreningen som faglig garantist.

Jeg gleder meg til å dele mer med dere om alt dette på nyåret.

I mellomtiden oppfordrer jeg dere alle til å tyvstarte litt med omdømmebyggingen. Nå i høytiden møter vi gjerne familie og venner i litt andre settinger enn ellers i året. Benytt anledningen til å fremsnakke jobben din og samfunnsbidraget vårt. Bidra til at også de rundt deg forstår litt bedre betydningen av den jobben du gjør hver dag - for samfunnet og for bedriftene.

2021 - et år som har krevet mye av oss

Vi har vært gjennom et tøft år.

Da er det godt å vite at de aller fleste av kundene våre har klart seg ganske bra, ikke minst takket være en enorm innsats fra deg og dine revisorkolleger. Vi har all grunn til å være stolte av innsatsen vi har gjort for næringslivet og for de som arbeider der.

Nå på tampen av året har vi igjen fått nye, strenge pandemitiltak, og med det ny usikkerhet blant folk og i næringslivet. La oss håpe at vi og myndighetene vinner tilbake kontrollen raskt, og at vi går lysere tider i møte på nyåret.

Tusen takk!

Tusen takk for den fantastisk flotte innsatsen dere gjør for næringslivet vårt, samfunnet og for bransjen - hver eneste dag! Og ikke minst takk for godt samarbeid.

Jeg ønsker hver og en av dere og deres kjære en riktig god, fredfylt jul og et godt, fremgangsrikt og godt nytt år! Og vi i foreningen ser frem til nært og godt samarbeid med dere alle i 2022.

Alt godt!

Karen Kvalevåg
adm. direktør