"Min kursplanlegger" som regnskapsfører

Som regnskapsfører må du påse at du oppfyller Finanstilsynets minimumskrav innenfor hvert fagområde fordi "Min kursplanlegger" kun tar hensyn til totalkravet på 77 timer.

Publisert:

Da ny revisorlov trådte i kraft 1. januar 2021, ble også algoritmen i Min kursplanlegger endret fordi det ikke lenger er noen minimumskrav for revisor. Dette påvirket også «Min kursplanlegger» som regnskapsfører: 

  • Minimumskravene pr. fagområde når du velger visning som regnskapsfører står oppført i "Min kursplanlegger: Oversikt".
  • Regnskapsfører som har fullført mer enn 7 timer bokføring, får timene overført som Finansregnskap i «Min kursplanlegger», iht. Finanstilsynets krav.  
  • Regnskapsfører kan f.eks. mangle 0 timer i forhold til totalkravet på 77 timer i "Min kursplanlegger", men likevel mangle timer hvis ikke minimumskravene fra Finanstilsynet er oppnådd før 31. desember.

Kurshistorikk og kursrapporter

Merk at kursrapportene under Historikk kun oppsummerer antall fullførte etterutdanningstimer innen hvert enkelt fagområde.. Oppsummeringen i kursrapportene hensyntar ikke hva som er kravene fra Finanstilsynet fordi medlemmer og ReKomp-abonnenter kan registrere annen etterutdanning i tillegg. Egenregistrert etterutanning inngår i "Min kursplanlegger" under de fagkategoriene man har registrert timene på som revisor og/eller regnskapsfører.

Visning av "Min kursplanlegger" som regnskapsfører   

Min kursplanlegger som regnskapsfører 2021.PNG