Pris for beste revisjonsberetning tildelt Hallvard Aarø og PwC

Prisen for beste revisjonsberetning 2016 er tildelt statsautorisert revisor Hallvard Aarø og PwC for revisjonsberetningen for Austevoll Seafood.

Publisert: Medlemsinformasjon
vinner beste revisjonsbereting.jpg
Statsautorisert revisor Hallvard Aarø i PwC mottar prisen for beste revisjonsberetning 2016, som ble tildelt for revisjonsberetningen for Austevoll Seafood ASA.

Juryen har vurdert beretningene for regnskapsåret 2016 for selskaper notert på Oslo Børs. I sin begrunnelse for tildelingen av prisen for «Beste revisjonsberetning 2016» fremhever juryen:

  • Beretningen inneholder en grundig og god gjennomgang av de sentrale forholdene ved revisjonen, og beskrivelsene av de sentrale forholdene er konkrete og selskapsspesifikke.
  • Beskrivelsene av hvorfor et forhold er et sentralt forhold er grundige og konkrete. Beretningen henviser også på en god måte til aktuell informasjon i årsregnskapet og gir leseren et godt innblikk i faktorer som er viktige for vurderingen av de enkelte forholdene.
  • Revisjonsarbeidet knyttet til det enkelte sentrale forhold er utførlig beskrevet og gir leseren trygghet for at revisor har vurdert det aktuelle forholdet på en god måte. I tillegg trekkes det frem at det under beskrivelsen av revisjonsarbeidet er tatt inn resultatet av de aktuelle vurderingene.
  • Beretningen benytter et lettfattelig språk og har en oversiktlig og lett tilgjengelig layout
  • Oppsummert trekker juryen frem at beretningen gir leseren nyttig informasjon i tillegg til regnskapet og at dersom man leser beretningen først så vil man få en god oversikt over viktige forhold og ha et godt utgangspunkt for videre gjennomgang av regnskapet.

Se prisutdelingen under DnR-dagen i Oslo 8. juni:

Juryen har bestått av følgende personer

  • Anne Gjøen, Head of Equity Research, Handelsbanken Capital Markets
  • Bernt S. Zakariassen, adm. direktør i Verdipapirfondenes forening
  • Ivar Strompdal, Portfolio Manager og partner, Arctic Capital