Revisjonsselskapene har fornøyde kunder

Kundetilfredsheten i revisjonsselskapene fortsetter å holde seg høy, og det er de mellomstore klientene som er mest fornøyde.

Publisert:

Det viser en undersøkelse gjennomført av analyseselskapet EPSI Rating, som gjennomfører kundetilfredshetsmålinger i Norden og Europa.

De minste revisjonsselskapene får best skussmål

Epsi Rating Revisjon 2019.PNG

Det er de små- og mellomstore revisjonsselskapene som samlet sett får de beste tilbakemeldingene fra kundene sine, men også de store gjør det bra. Blant de store er det BDO som topper.

Norge foran Sverige

Tilsvarende undersøkelse gjennomføres også i Sverige. Også i Sverige er det BDO som kommer best ut blant de store revisjonsselskapene. De fire siste årene har den generelle kundetilfredsheten med norske revisorer ligget over Sverige, de siste to årene vesentlig over.

Epsi Rating - tilfredshet N vs S.PNG

Også regnskapsførerne får gode tilbakemeldinger

Regnskapsbransjen har flere år på rad scoret godt i EPSIs kundetilfredshetsmålinger. Til tross for at bedriftene i langt større grad klager på sine regnskapsførere enn på sine revisorer, ligger kundetilfredsheten marginalt høyere enn hos revisorene.

Hvor bra er bra?

Epsi Rating - bransjesammenligning.PNG

En kundetilfredshet på 76, som er snittet for revisorene, er en meget god tilbakemelding. EPSI skriver at tilbakemeldingene som revisorene og regnskapsførerne får er meget god både isolert sett og relativt sett. Tall fra målingene viser at bedriftene er meget godt tilfredse med denne typen tjenester sammenlignet med andre tjenester som bedriftene benytter.

Om undersøkelsen

Feltarbeidet er gjort av Norstat i perioden april/mai. Undersøkelsen er basert på 900 intervjuer med bedrifter med én ansatt eller flere. Generelt viser en kundetilfredshetsscore under 60 store vanskeligheter med å motivere kundene til å bli, mens resultater over 75 peker på en sterk relasjon mellom leverandør og kunde.