Revisorforeningens årsrapport 2020

Revisorforeningens årsrapport gir en god oversikt over alle de viktige samfunnsmessige områdene vi som bransje kontinuerlig arbeider med.

15177 - DnR - Revisorforeningens strategi 2021 - 1920x1080.jpg

2020 har vært et aktivt år for Revisorforeningen.

I den vedlagte årsrapporten gir vi dere en oversikt over viktige saker og problemstillinger som vi har arbeidet med. I tillegg inneholder årsrapporten foreningens årsberetning og konsernregnskap med noter for regnskapsåret 2020. 

Her finner du en web bla-versjon av Revisorforeningens årsrapport 2020.

Her finner du en ordinær pdf av Revisorforeningens årsrapport 2020, som egner seg for print.

Distribuer gjerne årsrapporten videre til ansatte og andre som kan ha interesse for hva vi som bransje jobber med.

Se også: