Revisorforeningens årsrapport 2021

Revisorforeningens årsrapport gir en god oversikt over alle de viktige samfunnsmessige områdene vi som bransje kontinuerlig arbeider med.

16009 - DnR - Årsrapport 2021 - 1920x1080.jpg

I den vedlagte årsrapporten gir vi dere en oversikt over viktige saker vi har arbeidet med. I tillegg inneholder årsrapporten foreningens årsberetning og konsernregnskap med noter for regnskapsåret 2021. 

Her finner du en web bla-versjon av Revisorforeningens årsrapport 2021.

Her finner du en ordinær pdf av Revisorforeningens årsrapport 2021, som egner seg for print.

Distribuer gjerne årsrapporten videre til ansatte og andre som kan ha interesse for det foreningen og vi som bransje jobber med.

Se også: