Rolf Kåre Sæther oppnevnt til Gjenopptakelseskommisjonen

Statsautorisert revisor Rolf Kåre Sæther ble i statsråd 18. februar oppnevnt som medlem av Gjenopptakelseskommisjonen for perioden 1. mars 2022 – 28. februar 2025.

Publisert:

Rolf Kåre er fra Kristiansund. Han har en lang karriere som praktiserende revisor og er i dag partner for rådgivning i BDO. 

Gjenopptakelseskommisjonen

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker er et uavhengig organ som skal ta stilling til om en domfelt med en rettskraftig dom skal få saken sin behandlet på nytt i retten.

Se også Nytt medlem i Gjenopptakelseskommisjonen fra regjeringen.no.