Dialogmøte – vær med å påvirke!

Profesjonens utvikling, revisjonsstandard for små foretak og tiltak mot hvitvasking

Dato og tidspunkt:

Flere mulige, velg dato

Sted:

Flere mulige, velg sted

Påmeldingsfrist:

Varierer

timer

Etterutdanning revisor:

Etterutdanning regnskapsfører:

  • -

Priser

Pris:

Medlem: kr 0

Du får møte Revisorforeningens nye leder, Karen Kvalevåg. Hun vil dele sine tanker og motta innspill på hvordan Revisorforeningen skal gi verdi for medlemmene og øke profesjonens attraktivitet. Vår fagdirektør Kai Morten Hagen kommer med siste nytt om arbeidet med en ny internasjonal standard for revisjon av små/enkle foretak. Han er opptatt av å få dine synspunkter på høringsutkastet til egen standard for revisjon av små foretak. Fagsjef Espen Knudsen gir sin vurdering av forventningene til arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering etter flere vedtak om overtredelsesgebyr.

Karen er klar på at revisorer og revisjon har stor verdi for næringslivet og samfunnet, og en avgjørende faktor for å bevare det norske tillitssamfunnet som er grunnlaget for velferdsstaten vår. Det betydelige samfunnsbidraget bransjen gir er for de fleste en godt bevart hemmelighet. Behovet der ute for finansiell informasjon du kan stole på avtar ikke. Tvert imot. Globalisering gjør vårt bidrag høyaktuelt, og vi ser et stadig bredere behov for pålitelig selskapsrapportering. Dette er både et ansvar og en betydelig mulighet for vår profesjon.

– Denne fanen synes jeg vi skal løfte høyt, sier Karen, og da trenger jeg å høre deres tanker og forventninger.

Kai Morten er styremedlem i IAASB – den internasjonale standardsetteren for revisjon. Der leder han arbeidet med en ny internasjonal revisjonsstandard for revisjon av lite kompliserte foretak. Målsettingen er en standard som er skreddersydd og målrettet for revisjon av disse foretakene. Revisjonsberetningen skal gi brukerne samme grad av sikkerhet som etter ISA-ene. Et forslag til standard er nå på høring. Kai Morten vil presentere hvordan standarden er utarbeidet og ønsker deres kommentarer og spørsmål til standarden. Dine innspill er verdifulle. Vårt høringssvar får mer tyngde hvis vi kan vise til hva medlemmene har sagt.

Mange har merket seg at Finanstilsynet nå har begynt å ilegge overtredelsesgebyr mot revisjonsselskaper for brudd på hvitvaskingsloven. De skal også legge frem en rapport etter tematilsynet om etterlevelsen av hvitvaskingsloven hos revisorer og regnskapsførere, som vi venter blir publisert før dialogmøtene. Espen har arbeidet mange år hos oss med hvitvaskingsloven, blant annet med veiledningsmateriellet i Hvitvaskingspakken. Han vil gi sine vurderinger av hvor Finanstilsynet nå har lagt listen og hvordan revisorene bør arbeide med dette fremover. Det blir god mulighet for spørsmål og innspill.

Velkommen til dialog!

Les mer

Foredragsholdere

Karen Kvalevåg

Adm. direktør
Revisorforeningen

Kai Morten Hagen

Fagdirektør
Revisorforeningen

Espen Knudsen

Fagsjef rammebetingelser
Revisorforeningen