Dag 5 Digitalisering av bransjen og profilering på nett

Digitalisering av revisjonsbransjen, nye forretningsmodeller, hjemmeside og sosiale medier.

Hjemmeside og sosiale medier 

Hvordan nå forretningsmessige mål gjennom smart bruk av digitale kanaler?

Hvilke kanaler bør du være til stede i?

Hvordan kan du med enkle midler skille deg ut fra konkurrentene?

Digitalisering av revisjonsbransjen og nye forretningsmodeller

Vi diskuterer fremtidsmodeller rundt prising av opp., levering av tjenester, samt hvordan digitalisering kan bidra til at revisor blir mer relevant.

Oppsummering og avslutning

Les mer

Foredragsholdere

Omar Vidskjold Khan

Head of SEO
Idium

Christer Sletvold

Ansvarlig sosiale medier
Idium

Per Hanstad

Adm. direktør
Revisorforeningen