Dag 3 Data analytics og SmartBob

Vi viser hvordan dataanalyse kan benyttes i risikovurderinger og innsamling av revisjonsbevis. Zoom videokonferanse kl. 09:00 – 12:00.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Sekvensen er en del av

Digitaliseringsakademiet 2020

Dato

07.09.2020

Tidspunkt

09:00-12:00

Vi ser også på forholdet til revisjonsstandardene, hvilke muligheter innføringen av SAF-T gir og viser potensialet gjennom praktisk bruk av aktuelle verktøy.

Ruben Bjerketveit

Statsautorisert revisor, seniorrådgiver
Revisorforeningen

Steve Cole

Registrert revisor og daglig leder
Smartbob AS