2D Revisoretikk ny vs. eksisterende revisorlov

Kurset tar for seg reguleringen av etiske spørsmål som for eksempel integritet, uavhengighet, interessekonflikt, taushetsplikt mv. i ny revisorlov. De nye reglene vil bli satt i kontrast til eksisterende revisorlov og IFACs etiske regler.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Sekvensen er en del av

DnR-konferansen 2019

Dato

04.09.2019

Tidspunkt

15:30-17:00

Målgruppe

Ansvarlige revisorer og andre som i sitt daglige virke møter etiske problemstillinger knyttet til uavhengighet, taushetsplikt mv. 

Kursinnhold

Revisors etiske regler er regulert i revisorloven, DnRs etiske regelverk og IESBAs code of ethics. Nyhetene om etiske regler i ny revisorlov vil bli gjennomgått sammen med en påminnelse om eksisterende regler. DnR vurderer å erstatte DnRs etiske regler med IESBA code of ethics. Skiftet vil medføre at norske revisorer også må beherske IESBAs regler. Vi gjør derfor en sammenligning av lovens regulering mot IESBAs regler om etikk.

Roger Kjelløkken

Statsautorisert revisor
PwC