2C Kjøpsprisallokeringer - merverdianalyse ved oppkjøp av virksomhet

Høy aktivitet i transaksjonsmarkedet medfører at mange selskaper må utarbeide kjøpsprisallokeringer. Kurset vil gi en innføring i kjøpsprisallokeringer og kunne gjøre deg i stand til å forstå overordnet beregningsmetodikk og hvilke sentrale vurderinger som bør gjøres. Det vil også legges vekt på typiske utfordringer og feil ved utarbeidelse av en kjøpsprisallokering, samt at det gis råd for revisors gjennomgang.

Mål med kurset

Gi en innledning til hvordan kjøpsprisallokeringer gjennomføres og kontrolleres i praksis.

Målgruppe

Kurset er tiltenkt deg som er oppdragsansvarlig revisor på revisjonsoppdrag, og deg som er erfaren medarbeider med ansvar for revisjon av merverdianalyser ved oppkjøp av virksomhet.

Kursinnhold

Kurset vil ha følgende innhold:

  • Innledende om kjøpsprisallokeringer
  • Referanser til regnskapsstandarder og forskjeller mellom disse
  • Måling av vederlaget
  • Definere og vurdere kontantstrømgenererende enheter (CGU)
  • Identifisering av materielle og immaterielle eiendeler og forpliktelser
  • Beregningsmetodikk
  • Vurdering og underbygning av residual goodwill eller negativ goodwill (badwill)
  • Typiske fallgruver og logiske brister som kan forekomme i utregningene

Kursform

Forelesning og mulighet for spørsmål.

Les mer

Foredragsholder

Tor Harald Johansen

Partner og leder for Verdivurdering og Finansiell Modellering
KPMG