2D Hvitvaskingsregelverket og erfaringer fra tematilsyn

Hva er foretakets sentrale plikter etter hvitvaskingsregelverket? Hvilken manglende etterlevelse avdekker Finanstilsynet hos regnskapsførere og revisjonsfirmaer? Hvordan skal foretaket etterleve regelverket i praksis?

Mål med kurset

Gi deltakerne hovedpunkter om hvilke feil og mangler som går igjen etter de tilsyn Finanstilsynet har gjennomført hos regnskapsførere og revisjonsfirmaer. Formålet er å bidra til at deltakerne får en god forståelse av sammenhenger i de enkelte kravene etter hvitvaskingsregelverket.  

Målgruppe

Ledelsen, styremedlemmer, hvitvaskingsansvarlig og andre personer som har oppgaver som skal sikre god etterlevelse av hvitvaskingsloven i foretaket. Kurset egner seg også for andre som ønsker bedre kjennskap til regelverket. 

Kursinnhold

Denne sekvensen gir en beskrivelse av hvitvaskingsregelverket og hvilke hovedfunn Finanstilsynet har gjort i forbindelse med tematilsyn på regnskapsførings- og revisjonsområdet i henhold til krav i hvitvaskingsregelverket.  

Kursform

Forelesning og mulighet for spørsmål.

Les mer

Foredragsholder

Fredrik Bergsmark Grimstad

Advokat
Advokatfirmaet Erling Grimstad AS