3A Erfaringer fra Kvalitetskontrollen og utvalgte temaer i revisjon

Kurset gir et innblikk i erfaringene fra Kvalitetskontrollen i 2021. I tillegg tar vi for oss revisjon av virksomhetsforståelse og risikovurdering, illustrert med revidert ISA 315 (ny).

Målgruppe

Kurset passer for alle revisorer, autoriserte regnskapsførere og andre interesserte. Kanskje ekstra nyttig hvis du snart skal ha kvalitetskontroll?

Kursinnhold

Kurset omhandler følgende:

  • Presentasjon av resultatene ved kontrollen for 2021
  • Virksomhetsforståelse og risikovurdering, illustrert med revidert ISA 315 (ny)
  • Andre aktuelle saker

Kursform

Forelesning og mulighet for spørsmål

Les mer

Foredragsholder

Ruben Bjerketveit

Statsautorisert revisor, seniorrådgiver
Revisorforeningen