3B Bokføringsreglene i moderne virksomheter

Foretak med moderne regnskaps- og betalingsløsninger kan oppleve at bokføringsreglene ikke passer til hvordan de ønsker å drive virksomheten. I dette kurset ser vi på problemstillinger knyttet til salg og kjøp med moderne betalingsformer, netthandel, factoring, utkontraktering av porteføljeforvaltning og oppbevaring av regnskapsmateriale.

Mål med kurset

Kursdeltakerne skal få kunnskap om hvordan bokføringsregelverket skal forstås og anvendes på enkelte aktuelle problemstillinger i moderne virksomheter.

Målgruppe

Revisorer, interne og eksterne regnskapsførere, rådgivere og økonomiansvarlige med behov for å forstå bokføringsreglenes anvendelse på aktuelle problemstillinger.

Kursinnhold

Kurset omhandler følgende:

  • Kjøp og salg med moderne betalingsformer, herunder Vipps og Klarna
  • Netthandel – kontantsalg, Internettsalg og annen netthandel
  • Factoring og fakturasalg – dokumentasjon og bokføring
  • Utkontraktering av porteføljeforvaltning – samlebokføring av investeringsporteføljer
  • Elektronisk oppbevaring av regnskapsmateriale – outsourcing og oppbevaringssted

Kursform

Forelesning og mulighet for spørsmål.

Les mer

Foredragsholder

Jan Terje Kaaby

Jan Terje Kaaby

Senior Manager, fagavd. i BDO, og leder av Regnskapsstandardstyret (RSS)
(Fotograf: Monica Ferreira Ask. Copyright: BDO AS)