3C Skatterettslige problemstillinger for revisor og regnskapsfører

Kurset vil ta for seg utvalgte problemstillinger og aktuelle uttalelser og dommer fra det siste året som anses å ha en praktisk betydning for næringslivet.

Mål med kurset

Gi deltakerne en oversikt over aktuelle skatterettslige problemstillinger man bør være klar over i tiden fremover, og noen innspill når det gjelder hvordan man skal forholde seg til dem.

Målgruppe

Revisorer, regnskapsførere og andre med interesse for skatterett.

Kursinnhold

Kurset vil ha fokus på aktuelle skatterettslige spørsmål, blant annet knyttet til tap på fordringer, aksjeincentivordninger, forholdet til skattemessig innbetalt kapital og finansielle instrumenter.

Kursform

Forelesning og mulighet for spørsmål.

Les mer

Foredragsholder

Anne Taran Tjølsen

Advokat
Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS