3D Egenkapitaltransaksjoner

Egenkapitaltransaksjoner er transaksjoner mellom selskapet og dets eiere. Fusjon og fisjon er egenkapitaltransaksjoner som ofte innebærer en del utfordringer i praksis. Dette kurset dekker sentrale regnskapsmessige sider ved fusjon og fisjon etter god regnskapsskikk. Kurset vil også dekke enkelte sentrale revisjonsmessige og selskapsrettslige problemstillinger knyttet til fusjon og fisjon.

Mål med kurset

Etter gjennomført kurs skal du være kjent med sentrale sider ved regnskapsmessig behandling av fusjon og fisjon etter god regnskapsskikk. Kurset skal også gi deg kjennskap til enkelte sentrale revisjonsmessige og selskapsrettslige problemstillinger knyttet til fusjon og fisjon.

Målgruppe

Kurset passer for revisorer og regnskapsførere. Kurset er også relevant for rådgivere og økonomiansvarlige som jobber med finansregnskap.

Kursinnhold

Kurset dekker følgende temaer:

  • Egenkapitaltransaksjoner – en oversikt
  • Sentrale uttalelser og bekreftelser etter selskapslovgivningen (SA 3802)
  • Transaksjonsprinsippet etter god regnskapsskikk
  • Fusjon til virkelig verdi eller kontinuitet
  • Fisjon til virkelig verdi eller kontinuitet

Temaene belyses med praktiske eksempler.

Kursform

Forelesning og mulighet for spørsmål.

Les mer

Foredragsholdere

Kåre Rødssæteren

Statsautorisert revisor
BDO

Tonny Stenheim

Professor
Universitetet i Sørøst-Norge