3E Grunnopplæring - Aksjebeskatning og MVA og fast eiendom

I første halvdel av kurset gjennomgår vi de viktigste prinsippene innen aksjebeskatning. Annen halvdel inneholder ulike problemstillinger knyttet til MVA og fast eiendom.

Mål med kurset

Etter kurset skal deltakerne kjenne de mest sentrale reglene innen aksjebeskatning og MVA og fast eiendom og konsekvensene av ulike disposisjoner.

Målgruppe

Målgruppen er i hovedsak medarbeidere med 1−4 års erfaring innen revisjon, men passer for alle med interesse for temaet.

Kursinnhold

Under aksjebeskatning skal vi bl.a. gjennomgå

  • Utbytte, realisasjon, transaksjoner med eier
  • Skatteposisjoner (inngangsverdi, innbetalt kapital, skjermingsmetoden)
  • Særlige temaer, bl.a. egne aksjer
  • Formuesbeskatning

Under MVA og fast eiendom skal vi gå gjennom de viktigste problemstillingene knyttet til oppføring, bruk og omsetning av fast eiendom.

Kursform

Forelesning og mulighet for spørsmål.

Les mer

Foredragsholdere

Børge Busvold

Rådgiver skatt
Revisorforeningen

Camilla Brunfelt

Rådgiver avgift
Revisorforeningen