1A Bærekraft for SMB

Det er fremdeles kun de største virksomhetene som er underlagt regnskapslovens krav om bærekraftsrapportering. Stadig flere velger likevel frivillig å utarbeide en bærekraftsrapport, og vi ser at forventningene fra banker, kunder, ansatte og investorer påvirker dette. Hvordan skal små og mellomstore bedrifter forholde seg til bærekraftstemaer i tiden mens vi venter på at området lovreguleres? Vi gir deg en presentasjon av hvordan bærekraft kan håndteres for en liten eller mellomstor bedrift.

Mål med kurset

Opplæring og bevisstgjøring på temaer og problemstillinger innen bærekraft som er aktuelle for små og mellomstore bedrifter.

Målgruppe

Målgruppen for dette kurset er alle interesserte; eksempelvis revisor for små og mellomstore virksomheter, eiere, styremedlemmer, daglig leder, økonomiansvarlig og andre som ønsker innsikt i forventninger som rettes til små og mellomstore virksomheter på bærekraftsfeltet.

Kursinnhold

Kurset omhandler følgende:

  • Oversikt over eksisterende og kommende lovkrav
  • Klimarisiko er en finansiell risiko allerede i dag
  • Hvordan foregår standardsetting innen bærekraft?
  • Hvorfor starte arbeidet med bærekraftsrapportering?
    • Bærekraft i hele verdikjeden – hva ønsker dine interessenter å vite?
    • Anbudsrunder – hvordan stille godt forberedt?
    • Hvordan starte med bærekraftsrapportering? − En 3-trinns veileder til å begynne arbeidet

Kursform

Forelesning og mulighet for spørsmål. 

Les mer

Foredragsholdere

Sissel Riise

Senior Manager
KPMG

Carl-Emil Akselberg

Rådgiver bærekraft og selskapsrapportering
Revisorforeningen