1B Immaterielle eiendeler

I dette kurset ser vi nærmere på regnskapsføring og vurdering av immaterielle eiendeler.

Mål med kurset

Du skal få kunnskap om immaterielle eiendeler og regnskapsføring av immaterielle eiendeler.

Målgruppe

Revisorer og interne og eksterne regnskapsførere.

Kursinnhold

Regnskapsføring av immaterielle eiendeler, herunder

  • forskjeller mellom NGAAP og IFRS
  • kostnadsføring og aktivering
  • regnskapsmessige og skattemessig vurderinger

Kursform

Forelesning og mulighet for spørsmål.

Les mer

Foredragsholdere

Mads Christiansen

Senior Manager
Deloitte

Eivind Ungersness

Partner
Deloitte