1C MVA ved internasjonal handel

I dette kurset fokuserer vi på håndteringen av norsk merverdiavgift ved grenseoverskridende handel med varer og tjenester. Kurset er basert på case og eksempler. Vi har også et praktisk blikk på hvordan dette rapporteres i den nye MVA-meldingen.

Mål med kurset

Oppnå kjennskap til de sentrale reglene om norsk merverdiavgift ved import, eksport og handel med tjenester over landegrensene.

Målgruppe

Revisor og regnskapsfører, andre som jobber med merverdiavgift.

Kursinnhold

  • Sentrale begreper og definisjoner
  • Innførsel av varer m/case
  • Kjøpe av tjenester fra utlandet m/case
  • Eksport av varer m/case
  • Salg av tjenester til utlandet m/case
  • Særskilt om digitale produkter m/case
  • Rapportering i ny MVA-melding

Kursform

Forelesning og mulighet for spørsmål.

Les mer

Foredragsholder

Cecilie Aasprong Dyrnes

Advokat (H)
EY