1E Grunnopplæring - Revisorrollen

Lovfestet revisjon skal skape tillit til at regnskapet er riktig. Gjennom revisorloven er revisorene gitt en særskilt rolle som allmennhetens tillitsperson. Revisorrollen kjennetegnes ved integritet, objektivitet og faglighet. I dette kurset går vi inn i hva dette betyr for en revisor.

Mål med kurset

I dette kurset ønsker vi å skape en god forståelse for hva revisjon bidrar med i selskapene og samfunnet, og hva som kreves av en revisor for å fylle samfunnsrollen.

Målgruppe

Kurset retter seg mot medarbeidere med 1−4 års erfaring innen revisjon, men passer for alle med interesse for temaet.

Kursinnhold

Vi går nærmere inn på hvordan revisjon bidrar til tillit og hvilke forutsetninger som må være på plass for å oppnå denne tilliten. Dette er noe alle revisorer må ha en høy grad av bevissthet om for å kunne ta de riktige valgene i ulike situasjoner.

Hvorfor har vi revisjon og revisjonsplikt?

 • Revisor er allmennhetens tillitsperson – hva ligger i dette?
 • Revisors rolle i årsregnskapsrevisjonen og på andre områder
 • Revisors rolle i bekjempelse av kriminalitet og misligheter

 Viktige forutsetninger for å ivareta samfunnsrollen:

 • Faglighet – relevant og oppdatert kunnskap
 • Etisk holdning og handling
 • Uavhengighet og objektivitet
 • Profesjonell skepsis
 • Profesjonelt skjønn
 • Kjenne virksomheten og de lover og regler som gjelder for virksomheten
 • Aksept og fortsettelse – renovasjonseffekten
 • Fortrolighet – taushetsplikt

Kursform

Forelesning og case.

Les mer

Foredragsholdere

Kai Morten Hagen

Fagdirektør
Revisorforeningen

Espen Knudsen

Fagsjef rammebetingelser
Revisorforeningen