1A Revisjon av virksomheter underlagt særlovgivning

Lurer du på hva som kreves når du skal revidere virksomheter som er underlagt særlovgivning? Særlovgivningen er stadig i endring. I 2022 er det blant annet vedtatt en rekke endringer i barnehageloven. Det er også et økende fokus fra det offentlige/media på selskaper som i ulik grad lever av offentlige tilskudd, og som håndterer andres penger. Finanstilsynet har tidligere år gjennomført tematilsyn hvor det konkluderes blant annet med at revisor ikke har vært klar over eller satt seg tilstrekkelig inn i særlovgivningen. Revisjon av selskaper underlagt særlovgivningen krever også ofte at revisor avlegger ulike særattestasjoner.

Mål med kurset

Etter gjennomført kurs skal du være kjent med hva man må være spesielt oppmerksom på når man reviderer selskaper underlagt særlovgivning, og hvordan dette skal dokumenteres.

Målgruppe

Alle revisorer som reviderer virksomheter underlagt særlovgivning.

Kursinnhold

I dette kurset tar vi for oss hvordan ulik særlovgivning påvirker vår revisjon i ulike faser, blant annet ulike typer risiko og hvilke revisjonshandlinger vi må gjøre. Vi vil fokusere på hva du bør være oppmerksom på, og hvordan du typisk bør dokumentere det du har gjort. Vi vil også se på noen typiske særattestasjoner, for eksempel BASIL, momskompensasjon og elevtelling.

Vi vil komme innom en rekke virksomheter underlagt særlovgivning i ulik grad, blant annet:

  • Barnehager
  • Skoler som mottar statsstøtte
  • Advokater
  • Virksomheter som har konsesjon fra / er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet
  • Virksomheter som er underlagt tilsyn fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet

Kursform

Forelesning og mulighet for å stille spørsmål.

Les mer

Foredragsholdere

Anders Bjerke

Partner
BDO

Anne Beck

Statsautorisert revisor
BDO