1B Utviklingen og endringen i de norske regnskapsstandardene

Bortsett fra nødvendige endringer etter lovendringene i 2021, er flere av de norske regnskapsstandardene ikke oppdatert på 15 år! Hvilke konsekvenser har dette? Nå er organiseringen av standardsettingen i Norge under utredning, og det er ikke opplagt at NRS fortsetter som standardsetter i Norge. Hva skjer mens vi nok en gang venter på departementet, er manglende vedlikehold av standardene et «problem»?

I 2013 startet Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) arbeidet med å utarbeide en ny norsk regnskapsstandard. Denne har ikke blitt en realitet. I samme periode ble det også nedsatt et lovutvalg, og på veien ble arbeidet med den nye standarden lagt på is. Lenge ventet NRS på departementet, men i slutten av 2020 ble det klart at departementet la seg på en minimumsløsning for å oppfylle Norges direktivforpliktelser. Selv med en minimumsløsning er det flere realitetsendringer som det er viktig å være klar over.

Mål med kurset

I kurset vil du få en gjennomgåelse av utviklingen, eller rettere sagt den manglende utviklingen i regnskapsstandardene de siste 10 årene. Det vil bli lagt betydelig vekt på endringene i regnskapsstandardene som er gjennomført som følge av lovendringer, herunder rapportering av ikke-finansiell informasjon. Det vil bli vist til eksempler fra praksis.

Målgruppe

Kurset er beregnet på praktiserende revisorer og personer som arbeider med utarbeidelse av regnskaper.

Kursinnhold

Følgende temaer vil bli gjennomgått:

 • Utviklingen i regnskapsstandardene i Norge
  • Regnskapsstandardstyrets arbeid
   • Arbeidet med ny norsk regnskapsstandard
   • Regnskapsstandardstyrets arbeid i «venteperioden»
  • Departementets uttalelser
  • Utredningen av fremtidens standardsetting
 • Endringer i regnskapsstandardene
   • Endringer i NRS 8 i 2021 og 2022
   • Endringer i de øvrige regnskapsstandardene i 2022
   • Praktiske eksempler
 • Årsberetningen og annen ikke-finansiell informasjon
   • Regnskapsloven § 3-3b og § 3-3c
   • NRS 16 Årsberetning
   • Redegjørelser og rapporter i annet regelverk
 • Utvalgte problemstillinger
   • Hva er egentlig god regnskapsskikk?
   • Fungerer regnskapsrapporteringen i Norge med svakt vedlikeholdte regnskapsstandarder?
   • «IFRSifisering» av NGAAP?
   • Noteopplysninger i regnskapene til små foretak 

Kursform

Forelesning med mulighet for å stille spørsmål.

 

Les mer

Foredragsholdere

Erik Avlesen-Østli

Statsautorisert revisor
KPMG

Paul Midling Larsen

Statsautorisert revisor
KPMG